Over ons

Thijsse Bouw B.V. is een middelgroot en van oorsprong Haags bouwbedrijf, opgericht in 1954 en sinds mei 2007 gevestigd in een modern bedrijfspand op industrieterrein “Wateringse Veld” te Wateringen.

Thijsse Bouw B.V. houdt zich bezig met renovatie, onderhoud en restauratie. Zowel het vervangen van een deurkruk als het renoveren van grote woningcomplexen en kantoren behoort tot onze werkzaamheden.

Thijsse Bouw B.V. werkt in opdracht van gemeenten, woningbouwcorporaties, bedrijven, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, overheden, sportorganisaties, VVE’s en particulieren.

Al onze opdrachtgevers willen dat hun vastgoed in optimale staat verkeren en voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers.

Wij zouden u graag kennis laten maken met onze aanpak.

Lees meer

Bedrijfsprofiel

Thijsse Bouw B.V. is een middelgroot en van oorsprong Haags bouwbedrijf, sinds mei 2007 gevestigd in een modern bedrijfspand op industrieterrein “Wateringse Veld” te Wateringen.

Thijsse Bouw B.V. werkt in opdracht van gemeenten, woningbouwcorporaties, bedrijven, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, overheden, sportorganisaties, VVE’s en particulieren.

Thijsse Bouw B.V. is een gezond en modern bedrijf, met een slagvaardige platte organisatie.

Thijsse Bouw B.V. heeft een vaste kern van circa 30 medewerkers waar alle disciplines als timmerwerk, metselwerk, stukadoorswerk en tegelwerk in vertegenwoordigd zijn.

Thijsse Bouw B.V. beschikt over een machinale houtbewerking voor o.a. het vervaardigen van speciale kozijnen, ramen, deuren etc..

Thijsse Bouw B.V. heeft gediplomeerde leermeesters in dienst om toekomstige vaklieden op te leiden.

Thijsse Bouw B.V. is VCA** gecertificeerd

Thijsse Bouw B.V. ontving in maart 2012 en 2013 van Graydon een award voor haar financiële betrouwbaarheid.

Thijsse bouw B.V. is lid van:

Of het nu gaat om het vervangen van een deurkruk of om grootschalig onderhoud van kantoren, woningcomplexen, scholen en overige, Thijsse Bouw B.V. heeft voor iedere vraag een passende oplossing.

 

Lees meer

Diensten

Onderhoud
Behoud van waarde

Thijsse Bouw B.V. pleegt regelmatig onderhoud aan het onroerend goed van woningbouwcorporaties, beleggers, makelaars, verenigingen van eigenaren , bedrijven en particulieren. Hierbij is van belang dat we de gebruikers en/of een productieproces zo min mogelijk storen. Daarom besteedt Thijsse Bouw B.V. veel aandacht aan het beperken van overlast en vindt er  intensief overleg plaats met opdrachtgever en gebruiker.
Onder onze regie kunnen alle activiteiten naadloos op elkaar worden afgestemd, en daarmee weten we uw project zowel qua planning als budget binnen de overeengekomen kaders tot een goed einde te brengen. Daarbij bent u verzekerd van financiële zekerheid en volledige beheersing van het proces. Wij kunnen op contractuele basis ieder pand tegen vooraf vastgestelde kosten op het overeengekomen kwaliteitsniveau houden.

 

Mutatieonderhoud
een frisse nieuwe start 

Mutatieonderhoud vindt plaats nadat een huurder een woning heeft verlaten, en voordat een nieuwe huurder de woning betrekt. Wij controleren de woning volledig, en afhankelijk van leeftijd  en staat van onderhoud kunnen wij de keuken, de badkamer en/of het toilet vervangen, of de woning deels en/of volledig renoveren.

De opdrachtgever, eigenaar en/of verhuurder zijn wensen en richtlijnen zijn en blijven uiteraard het uitgangspunt.

 

Renovatie & Restauratie
Eer het oude en bewaar het goede

Bij renovatie en restauratie komen verschillende disciplines van het bouwspectrum bijeen.

Thijsse Bouw B.V. beschikt over specialisten op elk noodzakelijk gebied. Ervaren vakmensen die op de hoogte zijn van de nieuwste bouwontwikkelingen, maar die tevens kennis hebben van specifieke bouwmethoden en bouwmaterialen die in het verleden werden toegepast.

Thijsse Bouw B.V. heeft met respect voor het verleden diverse objecten getransformeerd naar de huidige eisen met betrekking tot gebruik, energieprestatie en geluid. Van grote renovatieprojecten voor woningbouwcorporaties tot een klassieke voorgevel in de monumentale Haagse binnenstad, van bedrijfsruimte tot luxe villa.

 

Verbouw
Meer ruimte, uitstraling en functionaliteit

Het verbouwen en/of uitbreiden van een bestaand pand vraagt een grondige kennis van de bestaande situatie en constructies, maar ook van de processen die in het bouwwerk plaatsvinden en moeten doorgaan. Hierbij is vakkennis en flexibiliteit geboden.

In dergelijke projecten is vaak de samenwerking met bijvoorbeeld architecten, constructeurs en bouw(-kosten)adviseurs vereist. Thijsse Bouw B.V. is hiervoor een professionele partner. Thijsse Bouw B.V. heeft zich in vele zeer uiteenlopende opdrachten bewezen. Van de uitbouw van een serre  of veranda, tot het restylen van kantoorruimten en recepties.

 

Lees meer

Werkwijze

Het is natuurlijk zo dat Thijsse Bouw B.V. altijd zal proberen om op al uw verzoeken in te gaan zolang het antwoord op onze kernwaarden positief blijft:

  • Is het verantwoord
  • Is het veilig
  • Is het toegestaan
  • Is het economisch haalbaar

U heeft een klus en wenst een prijsopgave

Thijsse Bouw B.V. is gewend om al uw wensen, hoe klein ook, te inventariseren en middels een offerte aan te bieden.

 

U heeft samen met uw architect of adviseur een (ver-)bouwplan voor ogen

U kunt Thijsse Bouw B.V. al in een vroeg stadium betrekken bij de planvorming. Wij kunnen vanuit onze expertise al in het ontwerpstadium de bouwkundige en financiële consequenties vermelden waardoor de haalbaarheid van een uitgewerkt plan wordt vergroot.

 

U heeft een uitgewerkt plan en wenst een marktconforme prijs

Wanneer u 1 op 1 van Thijsse Bouw B.V. inzage wenst over de bouwkosten, dan kunnen wij u daarover op basis van een open begroting informeren, inclusief mogelijke alternatieven en bezuinigingen. Maar ook in concurrentie bij de klassieke aanbestedingsmarkt is Thijsse Bouw B.V. niet weg te denken. In concurrentie blijven wij ook denken aan onze eerder genoemde kernwaarden.

 

U wenst onmiddellijk actie

In sommige gevallen is het om economische of om praktische redenen beter om een klus in regie uit te voeren. U kunt er dan op vertrouwen dat Thijsse Bouw B.V. de kosten hiervan op inzichtelijke wijze en volledig gespecificeerd in rekening brengt.

 

Aanneemovereenkomst

Na een toelichting en/of onderhandeling wordt het overeengekomen werk bekrachtigd met een overeenkomst, waarin de werkzaamheden, prijs, betalingscondities, algemene voorwaarden en vaak ook de planning zijn vastgelegd. U weet precies waar u aan toe bent.

 

De uitvoering van het werk

Thijsse Bouw B.V. kent aan iedere klus een contactpersoon (projectleider) toe die van het begin tot het eind het werk voor u regelt met betrekking tot de inzet van personeel, materieel, materiaal, onderaannemers en er op toe ziet dat het werk geheel volgens afspraak word uitgevoerd. Afhankelijk van de omvang van het werk wordt regelmatig met de opdrachtgever overleg gevoerd over de voortgang van het werk, maar ook over de afstemming van uitvoeringsdetails, en eventuele wijzigingen die gewenst zijn.

 

De oplevering van het werk

Wanneer het werk gereed is, voordat het geheel of gedeeltelijk in gebruik wordt genomen, vindt de oplevering plaats. Hierbij wordt samen met de opdrachtgever gecontroleerd of hetgeen is geleverd overeen komt met hetgeen is afgesproken.

De oplevering wordt schriftelijk vastgelegd door zowel opdrachtgever als Thijsse Bouw B.V.
(zie: Proces verbaal van oplevering)
Eventuele gebreken die bij de oplevering zijn vastgesteld worden zo spoedig mogelijk afgewikkeld.

Aansluitend volgt er een tevredenheidsverklaring.
(zie: Tevredenheidsverklaring)

 

Algemene voorwaarden

Thijsse Bouw B.V. werkt standaard met de AVA 1992 maar als BouwGarant aannemer kunnen wij U ook de VerBOUWgarantie aanbieden en werken met de consumentenvoorwaarden verbouwingen 2010 (COVO 2010). Aanvullende informatie hierover vindt u bij bouwgarant.nl

Bij grotere verbouwingen zijn meestal de UAV 2012 van toepassing

Lees meer

Contact

Telefoonnummer: 

 

E-mail adres

 

Ons postadres:

 

Ons bezoekadres:

0174 294292

 

info@thijssebouw.nl

 

Postbus 6,

2290 AA Wateringen

Hoefsmid 1

2292 JJ Wateringen

Lees meer